Mini -Maxi
Mini -Maxi
41-948 Piekary Śląskie
ul. Rychla 18
PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI
Data zgłoszenia………………………………………………………………………………..
Nazwa firmy zgłaszającej rozbieżność…………………………………………………………
Numer faktury:…………………..z dnia:………………………………………………………
Lp. Nazwa
towaru
Ilość na
fakturze
Ilość
otrzymana
Data zwrotu
lub nr f-ry
Podpis
przyjm.
zwrot
Data
wydania
braku
Podpis
/uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przyjmujący zgłoszenie:……………………… Przygotowujący towar………………........
Uzgadniający dokument:…………………… Sprawdzający towar………………………..
……………………………………………..
Potwierdzenie odbioru przez Klienta